Ejendomsservice

SOS VVS ApS har oprettet SOS Ejendomsservice ApS, der en er afdeling, som har specialiseret sig i serviceopgaver for erhvervsejendomme og boligselskaber. SOS Ejendomsservice ApS tager sig af mange opgaver, der kan omfatte:

  • Rengøringsopgaver
  • Vedligeholdelse af udendørsarealer omkring ejendomme som f.eks. græsslåning og hæklipning
  • Rydning af f.eks. kælderrum og lignende
  • Snerydning og saltning
  • (holde øje med bygninger og rapporter til ejerne)